Jaetut apurahat vuodelle 2019

(Kirkkohallituksen virastokollegion päätös 29.11.2018)

1. Kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa      

Nimi

Työn nimi

Summa

Sumela, Anne

Asiallisuus suurenmoisissa kehyksissä: Juhani Rekolan spiritualiteetin teologian dialektinen luonne

12000 €

Ojalammi, Jonna

Balancing in Between: Existential Meaning Making by Spouses and Partners of the Mentally Ill

10440 €

Niemelä, Pauli

Evankeliumikirjan psalmien kommentaari

8000 €

Snellman, Lauri

Grammar, metaphysics and evil

6960 €

Vuorela, Sanna

An Analysis of the Critical Discussion on the Doctrine of Atonement in Recent Anglo-Saxon Discourse

6960 €

Audas, Emma

Vet ens kyrkan vad ett äktenskap är? En kritisk analys av äktenskapets teologi i teori och praxis med utgångspunkt i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

4500 €

ruots.

Pokki, Timo

Tieteellinen maailmankuva ja kristillinen usko. Suomalaisten maailmankuvassa tapahtunut muutos kirkon haasteena.

1700 €

2. Kirkko ja yhteiskunnan murros (esim. hyvinvointi, kansalaisuus, sosiaalinen eriarvoisuus,

kansainvälinen vastuu, ympäristötyö)

Korteniemi, Joona

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen ekklesiologia 1960-1979

20880 €

Liuski, Tiia

Suomalaisten sotilaspappien professio murroksessa: asiantuntijuuden kehittyminen moniammatillisessa, monikulttuurisessa ja kansainvälisessä ympäristössä

20880 €

Koskela, Harri

Uskonnollisuuden yhteys koettuun henkiseen hyvinvointiin ja terveyteen

10815 €

Karvonen, Keijo

Irja Kilpeläinen suomalaisen sielunhoidon kehittäjänä 1960-1969

10440 €

Kontro, Miia

Kuolema, kärsimys ja eutanasia: Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappien suhtautuminen eutanasiaan

10440 €

Pihlman, Arvi

Rescue and Exchange: Forming Social Relations and Negotiating Citizenship in the Rescue Industry

10440 €

Koponen, Juuso

Ruoka-apu, nykypäivän köyhyys ja kristillinen lähimmäisenrakkaus

6960 €

Väisänen, Minttu

Kirkon Ulkomaanavun vaikuttaminen globaaliin oikeudenmukaisuuteen Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa 2004–2012

6960 €

Peippo, Tiina

Saavutettavuuden teologia ja ihmisoikeusperustainen vammaispolitiikka - kahdet sanat samaan suuntaan?

3000 €

3. Uskontojen ja kulttuurien kohtaaminen kirkossa ja yhteiskunnassa

Karhunen, Katri

Musliminaiset ja uskonnollinen pukeutuminen terveys- ja sosiaalialan työpaikoilla Suomessa

20880 €

Piironen, Hanna Kaisa

Everyday Encounters. African Catholic Lived Religion in Contemporary Finland.

10440 €

Lattu, Kanerva

Yläkouluikäisten kristittyjen ja muslimien metastereotypiat - mitä he kuvittelevat toistensa ajattelevan heistä

6960 €

4. Kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen (esim. vapaaehtoistyö, työmuotojen haasteet

ja uudet innovaatiot, talouden muutokset, verkkotyö)

Hannikainen, Pietari

Uudet jumalanpalvelusyhteisöt Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kvantitatiivinen osallistujatutkimus.

20880 €

Pajunen, Mika K T

Jumalanpalveluksen muutos ja merkitys

5100 €

Ortiz-Nieminen, Oscar

Kirkko seurakunnan kotina muuttuvassa kaupungissa. Luterilainen monitoimikirkkoarkkitehtuuri Helsingin seudulla 1900–1960-luvuilla.

4500 €

5. Kristillisen perinteen välittyminen (esim. eletty uskonnollisuus, kristilliset yhteisöt, lähetys)

Heikkilä, Ida Ulrica

Tradition Witnessing to the Truth. The Concept of "Zeugnis" in German Protestant-Catholic Ecumenism

20880 €

ruots.

Kejonen, Eetu

Vi som lämnade den femte väckelsen - kontaktytor mellan tro och identitet (arbetsrubrik)

14570 €

ruots.

Myllys, Riikka

Spirituality in the loops. Craft-making as an everyday religion of women

13920 €