Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat

Kirkon tutkimuskeskus myöntää vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.

Vuoden 2019 apurahojen hakuaika päättyi 7.9.2018. Katso tästä apurahojen saajat.

Toimistosihteeri
Hammareninkatu 7
33100 Tampere