Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat

Kirkon tutkimuskeskus myöntää vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.

Vuoden 2020 apurahojen hakuaika päättyi 13.9.2019. Hakuaikaan mennessä tuli 80 hakemusta. Tutkimuskeskuksen neuvottelukunta käsittelee hakemukset kokouksessaan 18.11.2019. Päätöksen apurahojen jaosta tekee Kirkkohallituksen virastokollegio marraskuussa 2019.

 

 

Toimistosihteeri
Hammareninkatu 7
33100 Tampere