Hyppää sisältöön

Veli-Matti Salminen

Olen työskennellyt yksikössä tutkijana vuodesta 2012. Keskeisimmät tutkimusaiheeni liittyvät kirkon ja yhteiskunnan rajapintaan ja vuorovaikutukseen, vapaaehtoistoimintaan ja kansalaisyhteiskuntaan sekä arvoihin ja uskonnollisuuteen. Työskentelen paljon kirkon toiminta- ja jäsentilastojen sekä uskonnollisuutta käsittelevien kyselytutkimusten analyysin parissa. Tilastolliset menetelmät ovat siis tutkimustyöni ytimessä, mutta metodologisena ohjenuoranani on "Numerot eivät ole tutkimustuloksia, vaan se, mitä ne kertovat".

Tutkimuksesta ja muusta yhteiskunnallisesti kiinnostavasta sisällöstä viestiminen varsinkin sosiaalisen median kautta on sydäntäni lähellä. Yksityishenkilönä huutelen Twitterissä tunnuksella @VMSalminen.

Veli-Matti Salminen omakuva

Tutkimushankkeet ja työryhmät

  • Kirkko yhteiskunnassa -tutkimushanke (2021-2023), tutkimusjulkaisun toimittaja

  • Seurakuntien muutos ja alueelliset kehitystrendit -tutkimushanke (2021-2025), ohjausryhmän jäsen

  • Kirkko ja korona -tutkimusverkosto (2020-)

  • Diakoniabarometri 2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä, ohjausryhmän jäsen

  • Maisterista papiksi -tutkimushanke (2021–2023), ohjausryhmän jäsen

Artikkeleita

Salminen, V-M. 2022. Suomalaisten luontosuhde, ilmastonmuutos ja spiritualiteetti. - Spiritualiteetti 2020-luvun SuomessaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Toim. V-M. Salminen & N. Huttunen. Suomen ev.-lut.kirkon tutkimusjulkaisuja 137. Helsinki: Kirkon tutkimus ja koulutus. 113-134. 

Salminen, V-M. 2020. Kirkon paikka ja yhteiskunnallinen rooli. – H. Salomäki, M. Hytönen, K. Ketola, V. Salminen & J. Sohlberg: Uskonto arjessa ja juhlassa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2016–2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 134. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 219-250.

Salminen, V-M. 2019. Vapaaehtoisuuden roolit seurakuntien yhteisölähtöisissä kokeiluissa. – Uusi elämisen kulttuuri – muutos TampereellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Toim. Mikko Malkavaara & Minna Valtonen. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 61. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. 155-172.

Salminen, V-M. 2017. Avioliitto ja perhe: arvot ja todellisuusLinkki avautuu uudessa välilehdessä. – Perhe ja avioliitto muutoksessa. Toim. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 127. 147–170.

Julkaisuja

Salminen, V-M. & Huttunen, Niko (toim.) 2022. Spiritualiteetti 2020-luvun SuomessaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Suomen ev.-lut.kirkon tutkimusjulkaisuja 137. Helsinki: Kirkon tutkimus ja koulutus.

Salminen, V-M. & Hannikainen, J. & Huhtanen, K. (toim.) 2020. Kirkon muusikko arjessa ja pyhässäLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.

Engström, K., Salminen, V-M & Tuukkanen, T. 2018. Muusikkona kirkon palveluksessa: Kanttoreiden osaamiskartoituskysely 2017Linkki avautuu uudessa välilehdessä. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 59.