Hyppää sisältöön

Niko Huttunen

Erityisalaani ovat raamatuntutkimus ja -tulkinta. Väittelin Helsingin yliopistossa tohtoriksi 2003, ja saman yliopiston Uuden testamentin eksegetiikan dosentiksi minut nimettiin 2010. Väitöskirjassani vertasin Paavalin ja stoalaisfilosofi Epiktetoksen ajatuksia laista. Antiikin filosofia on sittemmin kulkenut enemmän tai vähemmän mukana tutkimuksissani. Väitöskirjan jälkeen perehdyin Raamatun rooliin Suomen sisällissodassa 1918, mistä julkaisin tutkimuksen. 

Viimeisin suurempi tutkimukseni on 2020 julkaistu teos varhaiskristittyjen mukautumisesta Rooman imperiumiin. Tutkimuksessa tarkastelen ei-kristittyjen filosofien arvioita kristityistä, Paavalin käsitystä valtiosta ja varhaiskristittyjä sotilaita.

Näiden akateemisten tutkimusten lisäksi olen kirjoittanut kirkkovuoden evankeliumitekstien selitysteoksia. Olen myös työskennellyt lyhyitä jaksoja kirkon keskushallinnon ja Espoon tuomiokapitulin palveluksessa.

Yksi osa työtäni ovat olleet kreikan kielestä laaditut käännökset. Suomen Pipliaseurassa laadin Uusi testamentti 2020 -käännöstä vuosina 2018–2020. Samaan aikaan johdin ekumeenisesti rahoitetun Apostolisten isien kirjoitukset -käännösprojektin Helsingin yliopistossa.

Tällä hetkellä työskentelen Raamatun käyttöä suomalaisessa yhteiskunnassa kartoittavan tutkimuksen parissa. Tulin Kirkon tutkimuskeskuksen (nykyisen Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen) palvelukseen elokuussa 2021.

Niko Huttunen Killan kokouksessa.

Kirjoitettuja ja toimitettuja kirjoja

  • Johdatus Apostolisten isien kirjoituksiin. Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 121 / Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 295. Helsinki: Suomen Eksegeettinen Seura / Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura (2021). (Artikkelikokoelma toimitettu yhdessä Ulla Tervahaudan kanssa)

  • Apostoliset isät. Kokoelma varhaiskristillisiä kirjoituksia. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja. Helsinki (2020, 2. p. 2021). (Käännöskokoelma toimitettu yhdessä Ulla Tervahaudan ja Joona Salmisen kanssa). 

  • Early Christians Adapting to the Empire: Mutual Recognition. Supplements to Novum Testamentum 179. Leiden: Brill (2020). Verkkoversio: https://brill.com/view/title/57153

  • Kaappiluterilainen kansa: Puheenvuoroja suomalaisesta yhteiskunnasta. Helsinki: Käsite-Kustannus (2020). (Artikkelikokoelma toimitettu yhdessä Anneli Portmanin ja Kaius Sinnemäen kanssa)

  • Raamatullinen sota: Raamatun käyttö ja vaikutus vuoden 1918 sisällissodan tulkinnoissa. Historiallisia tutkimuksia 255 / Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 216. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura (2010).

Akateemisia artikkeleita (valikoima)

Muita julkaisuja (valikoima)

Ota yhteyttä