Hyppää sisältöön

Jyri Komulainen

Toimin johtavana asiantuntijana Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikössä 1.1.2022 alkaen.

Olen myös Helsingin yliopiston dogmatiikan dosentti ja Itä-Suomen yliopiston ekumeniikan ja uskontoteologian dosentti. Erityisosaamiseni liittyy kirkon oppiin sekä kristinuskon globaaleihin muutoksiin, katolisuuteen ja hindulaisuuteen.

Teologian tohtoriksi väittelin vuonna 2003 aiheenani Raimon Panikkarin hindu-katolinen teologia. Osan jatko-opinnoistani tein Bangaloressa (United Theological College) ja Hampurissa (Missionsakademie). Kirkkohallituksessa olen työskennellyt eri tehtävissä vuodesta 2010 alkaen. Sitä ennen toimin tutkimus- ja opetustehtävissä Helsingin yliopiston systemaattisen teologian ja soveltavan kasvatustieteen laitoksilla.

Kirjoituksillani ja luennoillani haluan lisätä tietoisuutta kristinuskon muutoksista – ennen kaikkea siitä, että enemmistö maapallon kristityistä asuu nykyään Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Olen siksi kiinnostunut tutkimaan, miten Suomen evankelis-luterilainen kirkko voisi soveltaa omassa toiminnassaan globaalin etelän teologioita (esim. kontekstuaaliset teologiat, vapautuksen teologiat).

Twitterissä olen aktiivinen tililläni @JyriKomulainen.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Jyri Komulainen seisomassa Helsingin keskustassa kadulla.

Esimerkkejä viimeisimmistä artikkeleistani:

 • Diakonia osana kirkon kokonaisvaltaista missiota. –  Diakonia. Nyt. Näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön. Toim. Saara Huhanantti & Veera Wallenius. Helsinki: Kirjapaja (2022, 23–39).

 • ”Jumala kaikessa, kaikki Jumalassa”: uuden ekologisen spiritualiteetin jäljillä. – Spiritualiteetti 2020-luvun Suomessa. Toim. Veli-Matti Salminen & Niko Huttunen. Suomen ev.lut. kirkon tutkimusjulkaisuja 137. Helsinki: Kirkon tutkimus ja koulutus (2022, 291–322).

 • Hindulaisuus ja pyhät tekstit. –  Kirjakääröistä digiraamattuun. Pyhän tekstin idea, muoto ja käyttö. Toim. Jutta Jokiranta & Nina Nikki. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 122. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura (2021, 219– 243). 

 • Valaistumisen kylpy: Kasteen teologisia kehityslinjoja. – Kasteen polulla: Kasteen ja kummiuden teologiaa ja käytäntöjä. Toim. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 136. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus (2021, 3469).

 • Raimon Panikkars Kosmotheandrismus als Katholizismus für das Dritte Jahrtausend?  – Homo Interreligiosus. Zur biographischen Verortung interreligiöser Prozesse bei Raimon Panikkar (1918–2010). Beiträge einer internationalen Fachtagung zu seinem 100. Geburtstag. Salzburger Theologische Studien 65. Christian Hackbarth-Johnson & Ulrich Winkler (Hg.). Innsbruck-Wien: Tyrolia-Verlag (2021, 103–116).

 • Valaistuminen aikamme uskonnollisena kielenä. – Henkisyyttä ja mielenrauhaa: Aasian uskonnollisuus länsimaissa. Toim. Elina Hellqvist & Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus (2020, 108–137).

 • Kirkon missio ja Intia: esimerkkinä katoliset sannyasit. – Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan. Toim. Mari-Anna Auvinen & Jyri Komulainen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 133. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus & Helsinki: Suomen Ekumeeninen Neuvosto (2020, 247–270).

 • Panikkar the Dialogical Man: Religion and Religions. – Raimon Panikkar: A Companion to his Life and Work. Ed. by Peter C. Phan & Young-chan Ro. Cambridge, UK: James Clarke & Co (2018, 76–93).

 • Sakramentaalinen seksi? Uskontojen käsityksiä seksuaalisuudesta ja avioliitosta. – Perhe ja avioliitto muutoksessa. Toim. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 127. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus (2017, 36–61).

 • Onko kirkon ulkopuolella armoa? Luterilaisena uskontojen maailmassa. – Armon horisontit: Huomisen luterilaisuus. Toim. Anna-Kaisa Inkala & Jyri Komulainen. Helsinki: Kirjapaja (2016, 169–185).

Kirjoja:

 • Henkisyyttä ja mielenrauhaa: Aasian uskonnollisuus länsimaissa. Toim. Elina Hellqvist & Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus (2020).

 • Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan. Toim. Mari-Anna Auvinen & Jyri Komulainen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 133. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus & Helsinki: Suomen Ekumeeninen Neuvosto (2020).

 • Armon horisontit: Huomisen luterilaisuus. Toim. Anna-Kaisa Inkala & Jyri Komulainen. Helsinki: Kirjapaja (2016).

 • Opin poluilla. Juhlakirja Miikka Ruokasen täyttäessä 60 vuotta. Toim. Tiina Ahonen, Jyri Komulainen & Mika Vähäkangas. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura (2013).

 • Luterilaisen Suomen loppu? Kirkko ja moniuskontoinen Suomi. Toim. Jyri Komulainen & Mika Vähäkangas. Helsinki: Edita (2009).

 • Guru Jeesus: Tutkielmia hindulaisuudesta ja kristinuskosta. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 251. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura (2006).

 • An Emerging Cosmotheandric Religion? Raimon Panikkar’s Pluralistic Theology of Religions. Studies in Christian Mission. Vol. 30. Leiden & Boston: Brill (2005). 

 • Teologian ilmansuuntia. Näkökulmia uskontulkintoihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Ame-rikassa. Toim. Tiina Ahonen & Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus (2004).

Toimin tällä hetkellä seuraavissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä:

 • Kirkon Ulkomaanapu / Opettajat ilman rajoja -verkoston ohjausryhmä, jäsen (2013–)
 • Uskontojen kohtaamisen toimikunta, Suomen evankelis-luterilainen kirkko: piispainkokous, asiantuntijajäsen (2017–)
 • Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallitus, jäsen (2018–)
 • Suomen Akatemian projekti: "The Impact of Religious Values on Chinese Social Life”, Steering Group (2018–2022)
 • Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry / Kansainvälisten asioiden jaosto, jäsen (2019–)
 • Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto, varapuheenjohtaja (2020–)
 • Teologinen julkaisuseura, hallituksen jäsen (2021–)

Olen jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä akateemisissa järjestöissä:

 • International Association of Mission Studies (IAMS)
 • European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS)

 

Ota yhteyttä