Hyppää sisältöön

PRI-periaatteet ohjaavana kehyksenä

Kirkon eläkerahaston (KER) vastuulliset sijoitusperiaatteet ovat keskeinen osa sijoitustoimintaa. KER on vuodesta 2008 sitoutunut YK:n tukemiin PRI-periaatteisiin ja on rakentanut vastuullisen sijoittamisen toimintansa näiden periaatteiden ympärille. PRI-periaatteet auttavat KERiä vastuullisen sijoitustoiminnan toteutuksessa.

PRI-periaatteiden allekirjoittajana Kirkon eläkerahasto: 

1. Liittää ESG-näkökohdat osaksi sijoitustutkimusta ja päätöksentekoprosesseja

 • Laadimme vuosittaisen sijoitussuunnitelman, johon sisältyy vastuullisen sijoittamisen tavoitteet.
 • Erillinen ilmastonmuutosstrategia ohjaa ilmastonmuutostyöskentelyämme.
 • Eläkerahaston tiimissä kaikilla on vastuu vastuullisen sijoittamisen kehittämisestä omalla tehtäväalueellaan.
 • Sisällytämme ESG-kriteerejä omaisuudenhoitajavalintaan.
 • Teemme yhteistyötä vain omaisuudenhoitajien kanssa, jotka ovat sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

2. Toimii aktiivisena omistajana ja soveltaa ESG-näkökohtia omistajakäytäntöihin

 • Meillä on aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen periaatteet, jotka ohjaavat omistajakäytäntöjä ja vaikuttamistoimintaa.
 • Käymme jatkuvaa vuoropuhelua kotimaisten ja ulkomaisten yritysten keskeisistä vastuullisuusteemoista.
 • Osallistumme kotimaisten yritysten yhtiökokouksiin.
 • Seuraamme säännöllisesti sijoitussalkkumme sisältöä ja mahdollisia normirikkomuksia.

3. Edistää sijoituskohteiden asianmukaista ESG-raportointia

 • Tuemme sijoittaja-aloitteita, joiden tavoitteena on edistää yritysten vastuullisuusraportointia.
 • Seuraamme säännöllisesti omaisuudenhoitajien vastuullisen sijoitustoiminnan kehittymistä ja kannustamme heitä raportoimaan sijoitustoimintansa ESG-vaikutuksista.

4. Edistää vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksymistä ja käyttöönottoa sijoitustoimialalla

 • Nostamme ESG-asiat esiin tarjouspyyntövaiheessa ja suosimme PRI-periaatteita noudattavia omaisuudenhoitajia.
 • Osallistumme alan seminaareihin ja pidämme luentoja vastuullisesta sijoittamisesta muille sijoittajille ja opiskelijoille.
 • Ylläpidämme tietoa vastuullisesta sijoittamisesta verkkosivuillamme.

5. Tekee yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa edistääkseen vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa

 • Osallistumme aktiivisesti Finsif ry:n toimintaan ja noudatamme PRI-periaatteita.
 • Teemme yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa ja kannustamme heitä sijoittamaan vastuullisesti.
 • Jaamme tietoa seurakunnille ja pidämme säännöllistä yhteyttä muihin kirkkosijoittajiin.

6. Raportoi toimistaan ja työnsä edistymisestä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteuttamisessa

 • Liitämme ESG-arvioinnin sijoitusrahastojemme kuukausi- ja vuosiseurantaan.
 • Julkaisemme vuosittaisen vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksen.
 • Raportoimme osake- ja korkosijoitusten hiilijalanjäljen.
 • Raportoimme vuosittain PRI:lle vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumisesta.