Hyppää sisältöön

Päätöksentekoprosessi

Kirkon eläkerahaston (KER) vastuullista sijoitustoimintaa valmistellaan ja toteutetaan neljässä eri vaiheessa:

  • Kirkon eläkerahaston johtokunta hyväksyy vastuullisen sijoittamisen ohjeet, ilmastonmuutosstrategian ja toimintakertomukset. Vastuullisen sijoitustoiminnan tukeminen kuuluu johtokunnan tehtäviin ja siihen liittyvää toimintaa käsitellään säännöllisesti johtokunnan kokouksissa.
  • Vastuullisen sijoittamisen työryhmä on asiantuntijaelin, joka neuvoo johtokuntaa vastuullista sijoittamista ja yritysten vastuullisuutta koskevissa kysymyksissä.  Työryhmä valmistelee vastuullisen sijoittamisen ohjeet, ilmastonmuutosstrategian ja tekee suosituksia johtokunnalle vastuulliseen sijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Kirkon eläkerahaston johtaja hyväksyy osallistumiset kansainvälisiin sijoittaja-aloitteisiin ja päätös tuodaan johtokunnalle tiedoksi.
  • Kirkon eläkerahaston sijoitusyksikkö vastaa sijoitustoiminnasta ja raportoinnista. Sijoitusyksikkö käsittelee tapauskohtaisesti esiin nousevia uutisia yritysten toimintatavoista ja vastaa eri sidosryhmien yhteydenottoihin.