Hyppää sisältöön

Omaisuudenhoitajan valinta ja seuranta

Omaisuudenhoitajan valintaprosessi on vastuullisen sijoittamisen kannalta kriittinen vaihe. ESG-asiat ja siihen liittyvät vaatimukset tulee arvioida perusteellisesti juuri yhteistyökumppanin valintavaiheessa.

Kirkon eläkerahasto (KER) liittää vastuullisen sijoittamisen ohjeensa kaikkiin tarjouspyyntöihin, jotta tarjouskilpailuun osallistuvat omaisuudenhoitajat ymmärtävät eläkerahaston odotukset suhteessa tarjottuun sijoitusstrategiaan. KER pyrkii omalta osaltaan selvittämään omaisuudenhoitajan vastuullisen sijoitusfilosofian ja voidaanko tarjottava tuote hyväksyä osaksi KERin sijoitussalkkua.

Omaisuudenhoitajalla ei tarvitse olla kaikkia vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä prosesseja käytössä yhteistyön alusta alkaen, vaan KER voi myös rakentaa näitä käytäntöjä yhteisvoimin omaisuudenhoitajan kanssa. Omaisuudenhoitajan sitoutuminen PRI-periaatteisiin on hyvä lähtökohta.

KER arvioi ja seuraa omaisuudenhoitajien vastuullisen sijoittamisen valmiutta seuraavilla osa-alueilla:

1. Varainhoitajan ESG-profiili, 2. Periaatteet ja prosessit, 3. Resurssit ja osaaminen, 4. ESG-integrointi, 5. Aktiivinen omistajuus, 6. Raportointi.

KER avaa kaikki osake- ja korkosijoitustensa sisällöt kaksi kertaa vuodessa vastuullisuusseulontaa varten, joten sijoitusrahastojen omistuslistat tulee saada käyttöön tarvittaessa. KER odottaa myös aktiivista yhteydenpitoa kaikilta omaisuudenhoitajiltaan, mikäli sijoitussalkussa esimerkiksi havaitaan KERin sijoitusperiaatteiden kanssa ristiriidassa olevia sijoituskohteita.

KER seuraa kaikissa omaisuusluokissa sijoitusrahastojensa vastuullisen sijoitustoiminnan kehittymistä vuosittaisen ESG-kyselylomakkeen avulla. KER jakaa kyselytulokset omaisuudenhoitajiensa kanssa ja keskustelee tarvittaessa heidän vastuullisen sijoitustoiminnan kehitystavoitteistaan.