Hyppää sisältöön

Ilmastoraportointi

Kirkon eläkerahasto raportoi vuosittain ilmastonmuutosstrategian mukaisen toiminnan ja tavoitteiden edistymisestä. Tämä raportointi on osa eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen toimintakertomusta, jonka Kirkon eläkerahaston johtokunta hyväksyy vuosittain.

Eläkerahaston ilmastonmuutosraportointi noudattaa TCFD-suosituksia. TCFD eli Task Force on Climate-related Financial Disclosures on G20-maiden Financial Stability Boardin asettama asiantuntijatyöryhmä, joka on laatinut ilmastonmuutosraportointiin liittyvät vapaaehtoiset suositukset yrityksille ja sijoittajille. TCFD-suositukset kattavat ilmastonmuutokseen liittyviä asioita hallinnon, strategian, riskienhallinnan sekä mittareiden ja tavoitteiden näkökulmasta.