Hyppää sisältöön

Ilmastostrategia

Kirkon eläkerahaston tavoite on johdonmukaisesti vähentää sijoitustoimintansa hiilijalanjälkeä yli ajan. Kirkon eläkerahasto tavoittelee hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoteen 2035 mennessä, edellyttäen että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. 

Kirkon eläkerahaston johtokunta hyväksyi eläkerahaston uuden ilmastostrategian 17.6.2021. Ilmastostrategiassa määritetään Kirkon eläkerahaston sijoitussalkun ilmastotavoitteet sekä toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastostrategiaa päivitetään säännöllisesti ja tavoitteet arvioidaan uudelleen tuoreen tutkimustiedon sekä sijoitusympäristön mahdollisten muutosten mukaisesti. Strategian valmisteluun osallistui Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen työryhmä.

Kirkon eläkerahaston tiekartta hiilineutraaliuteen:

Vuonna 2016 ensimmäinen ilmastostrategia, vuonna 2021 uusi ilmastostrategia ja liittyminen IIGCC-aloitteeseen, vuonna 2035 KERin sijoitussalkku hiilineutraali.