Hyppää sisältöön

Osakesijoitukset

KERin osakesalkkuun kuuluu sekä suoria osakesijoituksia että rahastosijoituksia.

Suorat osakesijoitukset

KER omistaa suoria suomalaisia ja eurooppalaisia osakkeita kolmen täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen kautta. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus tarkoittaa, että osakerekisterissä KER on omistajana, mutta mandaatin hoitaja on valtuutettu tekemään sijoituspäätökset KERin puolesta. Sopimuksessa määritetään sijoitustoiminnan rajoitukset – mukaan lukien kriteerit vastuulliseen sijoittamiseen liittyen - ja omaisuudenhoitajan tulee hoitaa eläkerahaston sijoituksia sopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa omaisuudenhoitaja sitoutuu huomiomaan ESG-asiat sijoituspäätöksenteossa, toimimaan aktiivisena omistajana sekä raportoimaan toiminnastaan.

KER osallistuu vuosittain kotimaisten pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin yhteistyössä omaisuudenhoitajiensa kanssa.

Epäsuorat osakesijoitukset

Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimusten lisäksi KERillä on eri maantieteellisille alueille sijoittavia osakerahastoja. KER valitsee omaisuudenhoitajia, jotka ovat sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen allekirjoittamalla PRI-periaatteet ja laatimalla omat vastuulliset sijoitussäännöt. Tällaiset omaisuudenhoitajat ottavat ESG-asiat johdonmukaisesti mukaan sijoitusanalyysiin eri menetelmin ja hyödyntävät omistajaoikeutensa yhtiökokouksissa ja keskustelevat yritysten kanssa vastuullisista toimintatavoista.

KER tekee normipohjaisen vastuullisuustarkastelun kaikista osakesijoituksista kahdesti vuodessa ja osallistuu vaikuttamistoimintaan.

Osakeindeksisijoitukset

Taktisen allokaation toteuttamiseksi KER käyttää ns. passiivisia sijoitusmuotoja kuten osakeindeksirahastoja. Osakeindeksirahastot tarjoavat likvidin ja kustannustehokkaan tavan KERille osallistua eri osakemarkkinoille. Niiden avulla voidaan sujuvasti vaihtaa eri markkina-alueiden painoa osakesalkussa. Indeksirahastojen tarkoitus on hakea markkinakohtaista painotusta, eikä arvioida yksittäisiä yrityksiä.

KERin osakeindeksirahastoista vastaava omaisuudenhoitaja noudattaa laajasti vastuullisuuskriteerejä. Kaikki indeksirahastot käyttävät vastuullisuusseulontaa, jossa sijoituksia ei tehdä yrityksiin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja ihmisoikeuksista, työoikeuksista, korruptiosta ja ympäristöstä. Lisäksi sijoituksia ei tehdä yrityksiin, jotka ovat mukana hiilikaivostoiminnassa tai kivihiilen polttamisessa. Kytkökset kiistanalaisten aseiden keskeisten komponenttien valmistukseen johtavat myös yhtiöiden välttämiseen. Lisäksi kaikki indeksirahastot käyttävät aktiivisesti äänioikeutta yhtiökokouksissa maailmanlaajuisesti.