Hyppää sisältöön

Korkosijoitukset

KERin korkosijoitukset tehdään pääsääntöisesti sijoitusrahastojen kautta.

Valtionobligaatiot

Valtionobligaatiosijoituksilla rahoitetaan valtioiden toimintaa. KER suosii omaisuudenhoitajia, jotka arvioivat kohdevaltioiden vastuullisuusnäkökulmia. Erityisesti kehittyvien maiden valtionlainoihin sijoittavien omaisuudenhoitajien tulee huomioida miten valtiot noudattavat kansainvälisiä ihmisoikeus-, ympäristö- ja muita kestävään kehitykseen liittyviä sopimuksia ja suosituksia.

Yritys- ja vaihtovelkakirjalainat

KER valitsee omaisuudenhoitajia, jotka ovat sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen allekirjoittamalla PRI-periaatteet ja laatimalla omat vastuulliset sijoitussäännöt. Tällaiset omaisuudenhoitajat ottavat ESG-asiat johdonmukaisesti mukaan sijoitusanalyysiin eri menetelmin ja keskustelevat yritysten kanssa vastuullisista toimintatavoista.

Rahamarkkinasijoitukset

KER edellyttää talletuspankilta vastuullista toimintaa ja rahamarkkinarahastojen hoitajilta ESG-näkökulmien huomioimista liikkeeseenlaskijoiden osalta.

KER tekee normipohjaisen vastuullisuustarkastelun kaikista valtion-, yrityslaina- ja rahamarkkinasijoituksista kahdesti vuodessa ja osallistuu vaikuttamistoimintaan.