Hyppää sisältöön

Vastuullinen sijoittaminen eri omaisuuslajeissa

Kirkon eläkerahasto (KER) ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon kaikissa omaisuuslajeissa. Jokaisessa omaisuuslajissa löytyy erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia sisällyttää ESG-asiat osaksi sijoitustoimintaa.

Vastuullisuuskysymykset otetaan KERin sijoitusyksikön työssä huomioon osana sijoituspäätöstä ennen sijoituksen tekemistä. Usein paras hetki vaikuttaa omaisuudenhoitajan ja asianomaisen sijoitusrahaston toimintaperiaatteisiin on sijoitusvaihe ja siihen liittyvät neuvottelut. 

Sijoitusvaiheen jälkeen KER pyrkii jatkuvasti edistämään omaisuudenhoitajien tietämystä ja taitoa kysymällä ja keskustelemalla heidän vastuullisuuskäytännöistään tapaamisten yhteydessä. KERin vuosittainen ESG-kysely toimii seurantatyökaluna ja se kattaa sijoitukset kaikissa omaisuuslajeissa.

KER sijoittaa lähtökohtaisesti rahastoihin, joiden rekisteröintivaltio on sitoutunut liittymään OECD:n automaattista verotietojen vaihtoa koskevaan sopimukseen (AEOI).

Mikäli omaisuudenhoitaja tai sijoitusrahasto ei täytä KERIn asettamia vastuullisuusvaatimuksia tai vastuullisuustyöskentelyyn liittyy avoimia kysymyksiä, sijoitusyksikkö aloittaa vaikuttamiskeskustelun omaisuudenhoitajan kanssa.