Hyppää sisältöön

Sijoitustoiminnan riskienhallinta

Kirkon eläkerahaston (KER) riskienhallintasuunnitelman tavoitteena on ohjata sijoitustoiminnan riskienhallintaa. Hyvä riskienhallinta­käytäntö edellyttää aina riskien ja riskienhallintakeinojen määrittämistä, riskien allokointia ja hajauttamista sekä seurantaa. Riskienhallintasuunnitelman tarkoituksena on selvittää sijoitustoimintaan liittyvät riskit päätöksentekijöille, sijoitustoiminnan valvojille sekä muille sidosryhmille. Riskienhallintasuunnitelma täydentää vuosittain laadittavaa sijoitussuunnitelmaa.

Riskienhallintaprosessi on yleensä monimuotoinen ja sijoitusriskit ovat usein päällekkäisiä. Sijoitusriskienhallinnan kannalta on tärkeää, että käytössä on ammattimaiset riskienhallinnan ohjeet ja sijoitustoiminnasta vastaa ammattitaitoinen henkilöstö. Lisäksi on huolehdittava, että sisäisen valvonnan kontrollit ja limiitit ovat kunnossa. Riskienhallintasuunnitelman tavoitteena on myös selvittää toimintatavat ja -menetelmät riskien realisoituessa.

Merkittävimmät riskit

Merkittävimmät riskit liittyvät sijoitustoimintaan. Sijoitustoiminnan riskien hallinnalla tarkoitetaan lähinnä erilaisten markkina- ja vastapuoliriskien hallintaa. Kirkon eläkerahasto pyrkii hallitsemaan sijoitustoiminnan kokonaisriskitasoa ja epävarmuustekijöitä hajauttamalla sijoitusomaisuutta mahdollisimman laajasti maantieteellisen jakauman sekä eri omaisuusluokkien välillä. Lisäksi aikahajautus ja riittävä hajautus varainhoitajien kesken on tärkeää.