Hyppää sisältöön

Ohjaus ja valvonta

Kirkon eläkerahaston (KER) hallituksena toimii Kirkkohallitus. KERin toimintaa johtaa Kirkkohallituksen asettama eläkerahaston johtokunta ja eläkerahaston johtaja. KERin käytännön toimintaa hoitaa sijoitusyksikkö.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylimpänä päättävänä elimenä toimiva kirkolliskokous vahvistaa vuosittain Kirkkohallituksen täysistunnon esittämän KERin talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen.

KERin valvonnasta vastaavat tilintarkastajat sekä Finanssivalvonta. Finanssivalvonta valvoo KERin sijoitustoimintaa ja antaa vuosittain valvontaraportin. Sijoitusyksikössä seurataan riskienhallinnan kontrollipisteitä sekä rahaston yleistä riskienhallintaa.

KERin tilintarkastajana toimii KPMG ja sisäistä valvontaa suorittaa Deloitte & Touche Oy.