Piispainkokouksen pöytäkirjat 1998-2003

Tätä vanhemmat pöytäkirjat ovat saatavilla kirkkohallituksen arkistosta.

2003

2002 pöytäkirjat