Kirkkohallitus hoitaa yhteisiä tehtäviä

Kirkkohallituksen päätöksentekoelimiä ovat täysistunto ja virastokollegio. Kirkkohallituksen virastossa työskentelee lähes neljäsataa ammattilaista, joista noin 140 Kirkon palvelukeskuksessa Oulussa.

Kirkkohallituksen tehtävät

Kirkkohallituksella on paljon kirkon yhteisiin toimintoihin ja hallintoon liittyviä tehtäviä. Kirkkohallitus edustaa osaltaan kokonaiskirkkoa, esimerkiksi antaa lausuntoja valtioneuvostolle ja hoitaa kirkon yhteistä viestintää.

Kirkkohallitus jakaa avustuksia ja määrärahoja seurakunnille ja järjestöille sekä tukee, ohjeistaa ja koordinoi seurakuntien toimintaa ja hallintoa.

Kirkkohallituksen virastoa johtaa kansliapäällikkö.