Hyppää sisältöön

Kirkon hiilijalanjälki

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuoden 2019 päästöt olivat noin 215 tuhatta tonnia hiilidioksidia. Suurimpia päästölähteitä ovat lämmitys, rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut sekä sähkö ja kaasu.

Vuonna 2019 kirkon hiilijalanjälkiluku oli noin 215 miljoonaa CO2-ekv. kg. Luku perustuu koko kirkon ostolaskudataan ja Suomen ympäristökeskuksen kehittämään laskentamalliin. Kirkon hiilijalanjälki on laskettu Hankintapulssi-työkalun avulla. 

Laskenta huomioi eri hankintakategoriat ja niiden tuote- ja palveluryhmien päästökertoimet, jotka perustuvat Suomen ympäristökeskuksen kehittämään kulutusperusteiseen ENVIMAT-laskentamalliin. Arviot hankintakategorioiden hiilijalanjäljistä puolestaan perustuvat keskimääräisiin Suomen markkinoilla olevien tuotteiden hiilijalanjälkiin, joten ne eivät välttämättä vastaa yksittäisen hankinnan todellista hiilijalanjälkeä. 

Laskentamalli laskee keskimääräiset elinkaarikustannukset hankintalajeittain, joten vaikkapa sähköllä on sama hiilidioksidikerroin riippumatta sen tuotantotavasta. Mikäli laskentamallia kehitetään edelleen, sen avulla voitaisiin jatkossa seurata myös vähähiilisten hankintojen vaikutusta hiilijalanjälkeen esimerkiksi silloin, kun seurakunta siirtyy vihreän sähkön käyttöön. 

Seurakuntien kulurakenteet ovat melko yhteneväisiä. Lukujen perusteella voidaankin tunnistaa ympäristövaikutuksiltaan suurimpien tuote- ja palveluryhmien olevan niitä, joihin ensimmäisenä kannattaa vaikuttaa. 

Tietoa ja neuvontaa ilmastoystävällisiin hankintoihin

Kirkon hiilijalanjälkeä on laskettu myös valtioneuvoston koordinoimassa HILMI-tutkimushankkeessa. Tässä selvityksessä päästiin lukemaan 212 miljoonaa CO2-ekv. kg. Seurakuntien hiilijalanjälkeä voi tarkastella hankkeen raportin liitteestä, jossa on kasvihuonepäästöjen vertailutietoa julkishallinnon sektoreittain. Linkki raporttiin: Hiili- ja ympäristöjalanjälki julkisissa hankinnoissa – lainsäädäntö ja mittaaminen (HILMI)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Julkaisu sisältää lisäksi kattavasti tietoa siitä, miten lainsäädäntöä ja julkisten hankintojen toimintamalleja ja ohjauskeinoja tulisi kehittää, sekä miten hankinnoille asetettujen tavoitteiden ja kriteerien toteutumista tulisi seurata ja mitata, jotta hiili- ja ympäristöjalanjälki voitaisiin ottaa kustannustehokkaasti huomioon julkisissa hankinnoissa.

HILMI-hankkeessa toimijoina ovat olleet Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Institute of European Studies.

Lisää aiheesta ja muiden julkisten toimijoiden hiilijalanjälkiluvuista voi lukea Suomen Ympäristökeskuksen raportista. Linkki raporttiin: Nissinen ja Savolainen (toim.) 2019. Julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki ja luonnonvarojen käyttö. ENVIMAT-mallinnuksen tuloksia. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15 / 2019.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkkohallituksen hankintatiimi tukee seurakuntia kirkon energia- ja ilmastostrategian mukaisissa hankintatarpeissa ja auttaa niiden suunnittelussa ja suuntaamisessa. Hankintatiimin sähköpostiosoite on hankinnat.kirkkohallitus@evl.fi. 

Ota yhteyttä

hankintapäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
juristi
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsinki
taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Talousyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
Päivitetty