Kirkon energia- ja ilmastostrategia

Kirkossa on parhaillaan työn alla energia- ja ilmastostrategia. Se antaa selkeät tavoitteet kaikelle kirkon toiminnalle hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja kestävien energiamuotojen käyttöönoton edistämiseksi. Nämä ovat keinoja, joilla voidaan hillitä koko ajan etenevää ilmastonmuutosta.

Energia- ja ilmastostrategiatyöstä on päättänyt kirkkohallituksen täysistunto. Tavoitteena on luoda selkeä, tiivis tahdonilmaus kirkon sitoutumisesta ilmastotyöhön. Strategia julkaistaan vuoden 2019 alussa.

Energia- ja ilmastostrategia linkittyy vahvasti seuraavaan versioon Kirkon ympäristödiplomista, joka valmistuu vuonna 2020, ja vaikuttaa sen kautta seurakuntien arkeen ja toimintaan.