Hyppää sisältöön

Kiinteistöyksikkö

Vastaamme kirkon keskusrahaston omistamien kiinteistöjen ylläpito-, kunnossapito- ja peruskorjaustehtävistä sekä investoinneista.

Vastuullamme on yhteensä 24 200 m²:n kiinteistöomaisuus, johon kuuluvat kirkkohallituksen, kirkon koulutuskeskuksen, tuomiokapitulien, piispantalojen sekä Vainiemen kiinteistöt. Näistä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita suojelukohteita ovat arkkipiispantalo Turussa sekä Porvoon ja Oulun tuomiokapitulit.

Kirkon keskusrahasto on vuokrannut tiloja tuomiokapitulien, piispantalojen ja kirkon tutkimuskeskuksen käyttöön sekä omistaa yksittäisiä asuinosakehuoneistoja. Kirkon eläkerahastolla on joitakin toimitilasijoituskiinteistöjä.


Postittaja
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Kiinteistöpäällikkö
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

vastaanottovirkailija
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

vastaanottovirkailija
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

virastomestari
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki