Vit duva

Pingsten

Pingsten är den kristna kyrkans födelsedag, dagen då kyrkan grundades. Under pingsten minns vi hur apostlarna fick ta del av den heliga Anden.

Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det. (Apg 2:32)

Händelserna under den första pingsten beskrivs i Apostlagärningarna. Då föll den heliga Anden över apostlarna. Allt som allt tretusen människor döptes under ledning av Petrus. Alla närvarande fick ta del av glädjebudet på sitt eget språk. Det här visar på att den kristna gemenskapen och det kristna budskapet hör till alla folk.

Pingsten hör tillsammans med påsken och julen till kyrkoårets tre största fester. Pingstens betydelse framhävs genom att det i evangelieboken finns bibeltext- och bönematerial även för pingstaftonen. Då kan man exempelvis ordna kvällsgudstjänst i församlingen.

På Pingstdagen börjar kyrkoårets tredje huvudfas. Under veckan efter pingst talar vi om det liv som den heliga Anden föder. Pingsten är den 50 dagar långa påsktidens sista fest. Efter det räknar vi söndagar efter pingst. Det här sättet att namnge söndagarna visar att Kristi uppståndelse är den kristna trons innersta väsen och att påsken är kyrkoårets viktigaste högtid. Dessutom är det ett uttryck för att tiden från den första pingsten till den sista domen är den heliga Andens tid.

Centrala ämnen för söndagarna efter pingst är Jesu undervisning, livet som kristen under ledning av den heliga Anden och kyrkan som berättar om sin tro. Den liturgiska färgen är grön, färgen för liv, tillväxt och hopp. Nästan alla helger under pingsttiden har grönt som liturgisk färg.

Pingsten är en av de stora Kristusfesterna

Den liturgiska färgen för pingst är röd, färgen som symboliserar den heliga Anden, blod, eld och vittnesbörd. Symbolerna duvan och elden framställer ofta pingsten tillsammans med de liturgiska färgerna på kyrkotextilerna. På pingsten tänder kyrkvärden sex ljus på altaret på samma sätt som på andra stora Kristusfester under kyrkoåret, det vill säga advent, juldagen, påskdagen och Kristi himmelsfärdsdag.

I många språk är den ursprungliga betydelsen för ordet pingst (pingst, Pfingst, pentekoste) 50e dagen efter påsk. Pingsten har rötter också i judendomen. I början var den en skördefest. Senare började judarna komma ihåg de tio buden som gavs på Sinai.

Kristna har firat pingst sedan 200-talet.

YouTube-video