Hyppää sisältöön

YouTube-video

Fastetiden och askonsdagen

Fastetiden kallar oss att ångra våra synder. Att fokusera mindre på vår kärlek till världen och mer på vad Gud vill för oss. Vi tänker på hur Jesus led och dog för oss och vad det säger oss om Guds godhet och kärlek. Dessutom kallar fastan oss till en ansvarsfull livsstil och till att avstå från något till förmån för dem som lider nöd.

Fastetiden handlar om andlig fördjupning. Då kan förenklade matvanor och ett förenklat levnadssätt kan vara till hjälp. I många kristna traditioner fastar man från mat. Fasta kan också vara annat än att avstå från vissa maträtter, det kan vara att stanna upp och fundera på sitt liv: 

  • Vad kan jag avstå från?
  • Hur kan jag leva mer kärleksfullt?
  • Hur kan jag leva långsammare och lugnare?
  • Vad kan jag lämna bort ur mitt liv så att jag bättre kan fundera på vad påsken betyder?

Kors i aska

Fastetiden börjar på askonsdagen, onsdagen efter fastlagssöndagen.

Askonsdagen har fått sitt namn av att det i Bibeln beskrivs hur ånger och bot symboliseras av att man klär sig i säck och strör aska över huvudet. På askonsdagen firar man mässa på många orter. En vanlig tradition är att prästen tecknar kors med aska på gudstjänstdeltagarnas pannor.

Fasta i 40 dagar

Den kristna fastetiden varar i 40 vardagar och avslutas på påskdagen. Söndagar räknas inte till fastan. Som förebild för fastan står Jesu 40 dagar långa fasta i öknen. Man hänvisar ofta också till Moses 40 dagar långa fasta på berget samt till Elias fasta och Nineves botgöring som beskrivs i Gamla Testamentet.

Under fastetidens inledande del betonas ångern, omvändelsen och kampen mot onska. Passionstiden – de två sista veckorna i fastetiden – ställer Kristi lidande i fokus.

I urkyrkan var det vanligt att nya medlemmar i församlingen blev döpta vid påsken. Då blev fastetiden samtidigt en förberedelsetid för dopet.

Ångerns färg

Den liturgiska färgen under fastetiden är violett, ångerns och botens färg. Det enda undantaget är Marie bebådelsedag, då ängeln Gabriel uppenbarade sig för jungfru Maria och berättade att Jesus skulle födas. Den dagen är den liturgiska färgen vit.

Vide, Kristi törnekrona, påsklilja.