Hyppää sisältöön
En hand tänder fyra adventsljus.

Adventstid är förberedelse

Under adventstiden förbereder vi oss inför julen. Advent är fastetid, men den första adventssöndagen är också en glädjefest och en av de mest populära högtiderna i vår kyrka. Kom med och sjung ”Hosianna”!

Första söndagen i advent

Första söndagen i advent är en av de helger som samlar allra mest människor till kyrkorna. Huvudtexten för den här högtiden är enligt medeltida tradition berättelsen om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna.

Den här texten hör också till palmsöndagens tema. På det här sättet knyts advent och jul till händelserna på palmsöndagen och på påsken.

En glädjefest

Hos oss har första söndagen i advent med tiden blivit en glädjefest. Den liturgiska färgen är vit. Hymnen "Hosianna" har kommit att bli en oskiljaktig del av den här högtiden. 

Utropet ”hosianna!” är ursprungligen en bön: ”Herre, hjälp, fräls!” Redan i den judiska traditionen, före Jesu tid, började människorna använda utropet som ett allmänt jubelrop.

Ett nytt kyrkoår börjar

Adventstiden inleder ett nytt år i kyrkan. Det var mot slutet av medeltiden som man inom den västerländska kristenheten började räkna det som att kyrkoåret inleds med första söndagen i advent. Ordet advent kommer från det latinska uttrycket adventus Domini och betyder "Herrens ankomst".

Efter första söndagen i advent

Genast på måndagen efter den första adventssöndagen blir den liturgiska färgen violett eller mörkblått i stället för vit, för att signalera att fastan börjat. Nu följer en tid av bot och ånger, väntan och förberedelse.

Adventsfastan firar vi fram till julafton. Fastan är en gammal tradition. Den har också kallats för lilla fastan, till skillnad från den stora fastan före påsken.

Andra, tredje och fjärde söndagen i advent

Temat för andra söndagen i advent är Kristi återkomst i härlighet vid tidens slut.

Huvudpersonen under tredje söndagen i advent är Johannes Döparen. Johannes uppmanade till bot och bättring; han var ett tecken på att profetiorna var på väg att uppfyllas: Frälsaren skulle snart komma.

Fjärde söndagen i advent firas hos oss och i de flesta andra kyrkor till minnet av Maria, Jesu mor.

Julstjärna lyser i fönstret.