Hyppää sisältöön

Frivilligarbete i en finländsk utlandsförsamling

Du är viktig

Utan frivilliga fungerar inte en församling för utlandsfinländare. Finländare som bor i området ställer sin tid, sin erfarenhet, sina färdigheter och sina gåvor till församlingens förfogande.

Frivilligarbetet är ett sätt att leva ut sin tro och älska sin nästa. Alla intresserade – i olika åldrar och livssituationer – är välkomna att delta i verksamheten under de förutsättningar de har.

En lämplig uppgift för var och en

Frivilligarbetets TOP 10-uppgifter i finländska utlandsförsamlingar

  1. väntjänst
  2. koka kyrkkaffe
  3. seniorarbete
  4. ordna tillställningar
  5. assistera på gudstjänster
  6. sköta biblioteket
  7. leda musiklekskolan
  8. vara hjälpledare på konfirmandläger
  9. vara scoutledare
  10. sköta förtroendeuppdrag

Gör dig förtrogen med alternativen och kom med och gör gott!

Kontaktuppgifter till finländska utlandsförsamlingar