Hyppää sisältöön

Vigselrätt

Brudparet måste känna till vilket lands myndighet prästen som förrättar vigseln representerar. Detta är nödvändigt för att brudparet ska kunna skaffa de rätta dokumenten för vigseln och veta hur äktenskapet registreras även i Finland.

Vigselprästen bör kontaktas i god tid, eftersom han eller hon kan svara på dessa och många andra frågor som gäller vigseln.

Prästerna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har olika vigselrättigheter utomlands:

1 Prästen har endast lokal vigselrätt

Prästen kan vara vigselmyndighet endast i detta land och han eller hon har inte rätt att viga enligt Finlands lagar. Prästen förrättar vigslar i egenskap av en utländsk myndighet utomlands. Brudparet ansvarar för registreringen av äktenskapet i Finland.

Om den lokala kyrkan godkänner kyrklig vigsel av två personer av samma kön har emigrantprästerna som är anställda i denna kyrka samma rätt.

2 Prästen har vigselrätt enligt Finlands lagar på sin stationeringsort

Prästen har endast vigselrätt som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet på sin stationeringsort. Prästen kan då endast förrätta vigslar enligt Finlands lagar. Prästen förrättar vigslar i egenskap av finsk myndighet utomlands. Vigselprästen sköter registreringen av äktenskapet i Finland.

3 Prästen har vigselrätt på stationeringsorten och lokalt

Prästen har både vigselrätt som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet på sin stationeringsort och lokal vigselrätt. Prästen förrättar då vigslar antingen som finsk myndighet eller utländsk myndighet. Prästen och brudparet kommer överens om vilket alternativ som väljs.