Hyppää sisältöön

Dop utomlands

Dop

Var och en av oss är ett stort under, men detta under yppar sig på ett alldeles särskilt sätt i nyfödda. När en ny familjemedlem föds har en lång väntan nått sitt slut. Väntetiden kan väcka starka känslor, allt från glädje till oro.

I dopet får barnet något som bara Gud kan ge: tro, nåd och välsignelse. I dopet kallar Gud var och en av oss till sig och han kallar oss vid namn.

Det är bra att kontakta dopprästen i god tid för att få reda på var och hur dopet förrättas. Det finns stor variation mellan hur, var och på vilket sätt dop kan förrättas i olika länder länder.

Om du eller ditt barn inte har döpts som barn går det att bli medlem i kyrkan även senare. I så fall går du i skriftskola och därefter kan du bli döpt om du vill. På det sättet blir du medlem i kyrkan.

Dop för personer i alla åldrar

Registrering av födsel

När ett barn föds utomlands ska föräldrarna fylla i blanketten Anmälan om utomlands född finsk medborgareÖppna länk i ny flik. Blanketten fylls i även för ett barn som är medborgare i ett annat land om barnets mamma är finsk medborgare när barnet föds.

Dokument som lämnas in till Finlands beskickning

  • anmälan om finsk medborgare som fötts utomlands
  • födelseattest som officiellt auktoriserats i hemvistlandet eller en bestyrkt kopia av den.

Finlands utrikesförvaltnings representationsnätverkÖppna länk i ny flik

I vilken församling blir ett barn som döpts utomlands medlem?

En medlem i kyrkan som flyttar utomlands är fortfarande medlem (hör till den s.k. frånvarande befolkningen) i den församling där han eller hon var medlem vid flyttningen. När barnet döps blir han eller hon medlem i den församling där ena eller båda föräldrarna är registrerad som frånvarande befolkning i Finland. Beroende på landet kan barnet också bli medlem i den lokala församlingen för utlandsfinländare.

Om föräldrarna inte hör till samma kyrkosamfund är det bra att diskutera medlemskapet på förhand. Dessutom ska praxis i det aktuella landet beaktas, särskilt om dopprästen är någon annan än en finländsk turist- eller emigrantpräst. Ett barns vårdnadshavare beslutar gemensamt om barnets religionstillhörighet.

Kontakt till församlingar utomlands (på finska)

Dopsamtal

I dopsamtalet diskuteras detaljerna som gäller dopet och en dopanmälan görs. En kopia av dopanmälan ska skickas till den församling i Finland där man var medlem före flyttningen utomlands.

Dopplats

I många länder förrättas dopet som en del av församlingens gemensamma söndagsmässa. På detta sätt hälsar församlingen den nya medlemmen välkommen och gläder sig med föräldrarna och faddrarna över livets gåva och under.

Att döpas hemma, vilket är vanligt i Finland, är nästan helt okänt på andra håll i världen, men kan ordnas i finländska utlandsförsamlingar.

Faddrar

Den som döps ska ha minst två faddrar som är döpta och konfirmerade medlemmar antingen i den lutherska kyrkan eller i en medlemskyrka i BorgågemenskapenÖppna länk i ny flik. Med kyrkoherdens tillstånd räcker det med en fadder.

Val av fadder och faddrarnas uppgifter

Förutom de två faddrarna kan en person som hör till en kristen kyrka eller ett religiöst samfund som godkänner den evangelisk-lutherska kyrkans dop (barndop), till exempel en ortodox eller en katolik, vara fadder. En person som inte är medlem i kyrkan kan inte vara fadder. Fadderns nationalitet spelar ingen roll och antalet faddrar är inte begränsat.