Hyppää sisältöön

Dödsfall utomlands

Om en finländare avlider utomlands

Vid ett överraskande dödsfall utomlands ger Finlands närmaste beskickning hjälp och råd. När beskickningen har underrättats om att en finsk medborgare har avlidit förmedlar de anställda vid beskickningen och utrikesministeriet informationen till den avlidnes anhöriga. 

Beskickningen ger också information om åtgärder som gäller begravning, kremering och transport av den avlidne till Finland. Beslutet om begravning av den avlidne eller andra åtgärder fattas av de nära anhöriga.

Finlands beskickningar utomlandsÖppna länk i ny flik

Kontakt till präster utomlands (på finska)

Den lokala turist- eller emigrantprästen kan vara till hjälp såväl i sorgen som i fråga om de praktiska begravningsarrangemangen. Prästen kan också jordfästa den avlidne i enlighet med den lokala traditionen.

Sorgen kan övervinnas

Jordfästning utomlands

Sederna och traditionerna i anslutning till begravning varierar mellan orter och släkter i Finland. Utanför Finlands gränser kan sederna och traditionerna skilja sig mycket från det man är van med. Även landets lagar och bestämmelser måste beaktas. De anhöriga kan tvingas förbereda sig på att det är landets sed att till exempel jordfästa den avlidne inom några dagar efter dödsfallet, att kistan är öppen eller att man inte får strö sand på kistan vid jordfästningen. Jordfästningen förrättas inte heller alltid i en kyrka eller ett kapell.

En lokal emigrant-eller turistpräst som är förtrogen både med finländska och lokala seder och traditioner kan jordfästa den avlidne enligt lokal sed men ändå med beaktande av de anhörigas önskemål. Det är bra att meddela önskemålen till prästen på förhand och samtidigt be om information om landets seder. Prästen är ett stöd både i sorgen och i många praktiska arrangemang.

Urnnedsättning i Finland

Efter jordfästningen kan den avlidne kremeras och urnan kan transporteras till Finland. I Finland gravsätts urnan av de anhöriga. I samband med urnnedsättningen kan man ha en kort andakt.

För att komma överens om en gravplats ska den avlidnes hemförsamling kontaktas. Urnan med askan kan placeras i en släkt- eller urngrav eller i ett kolumbarium. Enligt begravningslagen ska askan inom ett år efter kremeringen gravsättas eller på något annat bestående sätt placeras på en plats. Askan kan också strös ut i en minneslund, ett annat lämpligt område eller i ett vattendrag. Lagen innehåller bestämmelser om placering av aska.

Församlingar i Finland