Livets fester utomlands

I finländska utlandsförsamlingar ordnas gudstjänster och kyrkliga familjehögtider på ditt hemlands språk . Mitt uppe i livets utmaningar har du också tillgång till samtal på tu man hand med församlingens präst. Med prästen kan du samtala förtroligt om livets glädjeämnen och sorger.

Pastor Tapio Leskinen med fru på rundresa i Sydamerika julen 2015