Hyppää sisältöön

Fortfarande medlem i kyrkan

Medlem i kyrkan

Av världens befolkning är cirka 2,4 miljarder kristna. 1,5 procent av dessa är lutheraner. I Finland är lutherdomen den dominerande religionen, men globalt hör vi till minoriteten. 

Religionerna i Finland

Cirka 73 procent av finländarna eller nästan fyra miljoner människor hörde 2015 till den evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrkans myndiga medlemmar betalar medlemsavgift i form av kyrkoskatt, i genomsnitt cirka 1,4 procent av sina förvärvsinkomster.

Vad får en medlem i kyrkan?

Är jag en närvarande eller frånvarande medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan?

I Befolkningsregistercentralens informationssystem antecknas de finska medborgare som flyttar utomlands permanent (för över ett år) som tillhörande den så kallade frånvarande befolkningen. I oktober 2016 utgjorde den frånvarande befolkningen sammanlagt cirka 184 000 församlingsmedlemmar, vilket är 4,5 procent av kyrkans alla medlemmar. Församlingsmedlemmar som hör till den frånvarande befolkningen betalar inte kyrkoskatt i Finland.

Utomlands har kyrkor inte beskattningsrätt, förutom i de nordiska länderna och Tyskland. När du deltar i församlingslivet utomlands förväntas du stöda verksamheten även ekonomiskt. Församlingarna har också få avlönade arbetstagare, vilket betyder att församlingsmedlemmarna själva håller i gång verksamheten.

Du är välkommen med i denna gemenskap.