Hyppää sisältöön

Ordet – mässans andra del

Varje helgdag i kyrkoåret har sitt tema. Temat kommer fram i de bibeltexter som är valda för respektive helg. I gudstjänsten läser man en text från Gamla testamentet, en text från något at de fyra evangelierna och en text från något av de brev som finns i Nya testamentet.

Predikan kan vara gudstjänstens höjdpunkt

Predikanten väljer en av texterna och förbereder predikan utgående från den. Om man inte firar nattvard så blir predikan höjdpunkten i gudstjänsten. Predikan brukar ta mellan tio och tjugofem minuter.

Vi samlar in pengar för människor som har det sämre ställt

I gudstjänsten samlar man in kollekt. Församlingen fyller genom den en viktig uppgift att stöda människor som har det sämre ställt.

Vi ber för vår värld

I gudstjänsten finns det också plats för förbön. Den gudstjänstfirande församlingen ber för den värld som kyrkan verkar i och för allt och alla som med Guds hjälp vill förbättra världen.

Utomhusmässa i soligt väder, många människor samlade framför en scen.