Gudstjänst i Gamla kyrkan i Helsingfors

Mässans inledning

Gudstjänsten eller mässan inleds med klockringning. Det är en gammal sed och hör ihop med att klockorna angav tiden då gudstjänsten började i en tid då man inte i hemmen hade klockor. Kyrkklockorna hördes långt och samlade församlingen. Fortfarande brukar man inleda gudstjänsten genom att ringa i kyrkklockorna, fast de inte längre har samma funktion.

Inne i kyrkorummet inramas gudstjänsten av sånger ur psalmboken. Så efter den inledande musiken, som kantorn ofta spelar på orgeln, det så kallade preludiet, sjunger församlingen en psalm. Efter det hälsar liturgen och församlingen på varandra, genom att sjunga en växelhälsning. Liturgen tecknar också korsets tecken på församlingen.

När vi kommer till gudstjänsten så tar vi med oss våra fel och brister, tillkortakommanden och synder. Det som händer strax i början av gudstjänsten är att vi får bekänna inför Gud det som vi gjort fel. Vi kan bekänna tyst med egna tankar och ord, eller förenas i en högt läst syndabekännelse.

Efter syndabekännelsen läser liturgen avlösningen. Den är en försäkran om att Gud förlåter oss.

Mässan på teckenspråk

Här får du veta mera om mässan på teckenspråk.