Kolme hyvää syytä liittyä kirkkoon

1. Äänestä ja päätä

Voit äänestää seurakuntavaaleissa, kun kirkkoon liittymisesi on rekisteröity 15.8.2018 mennessä.

Kirkko ei ole muuttumaton. Seurakuntavaaleissa 18.11. valitaan seurakuntiin uudet luottamushenkilöt, jotka päättävät esimerkiksi, miten seurakunnassa käytetään varoja tai kuka valitaan kirkkoherraksi. Luottamushenkilöistä valitaan edustajat kirkolliskokoukseen, joka on kirkon ylin päättävä elin. Kirkolliskokouksessa päätetään koko kirkon taloudesta ja kirkon linjauksista.­­

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä (18.11.2018) 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.

2. Hyväntekijä

Kirkollisverovaroilla tehdään paljon hyvää.

Maksamallasi kirkollisverolla on merkitystä, vaikka et itse tällä hetkellä tarvitsisi kirkon apua. Olet mukana tukemassa seurakuntien pitkäjänteistä työtä erilaisten ihmisten ja perheiden parissa. Auttaminen on iso osa seurakuntien arkea.

3. Vaikuttaja

Kirkko on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Kirkko pitää yhteiskunnassa heikompien puolta ja puolustaa ihmisen arvokkuutta ja tuo esiin kristillisiä näkökulmia. Kirkolta pyydetään lausuntoja esimerkiksi lakimuutoshankkeista. Organisaationa kirkko tekee monin tavoin yhteistyötä järjestöjen ja kuntien kanssa. Kirkon tehtävä on pitää yhteiskunnassa heikompien puolta ja jäsentensä kautta kirkko on mukana kaikessa yhteiskunnan toiminnassa.