Seurakuntahallinnossa sovellettava lainsäädäntö

Tälle sivulle on koottu linkkejä ja tietoa lainsäädännöstä, jota yleisimmin seurakuntahallinnossa sovelletaan.

Seurakuntahallinnon kannalta tärkeimpiä säädöksiä ovat kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Kirkollisesta lainsäädännöstä on tarkempaa tietoa Päätöksenteko-sivun alla lainsäädäntöä koskevassa osiossa. Sieltä löytyy lisätietoa myös uuden kirkkolain ja -järjestyksen käsittelyn vaiheista ja voimaantulosta. Lisää tietoa eri tehtävissä ja työaloilla sovellettavasta lainsäädännöstä löytyy myös näiden asiakokonaisuuksien omilta sivuilta.

Seurakuntahallinnossa sovelletaan kirkkolaissa säädetyllä tavalla mm. seuraaavia yleisiä hallinnollisia lakeja:

  • Hallintolaki (434/2003)

  • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (ns. julkisuuslaki) 621/1999)

  • Tietosuojalaki

  • Tietosuoja-asetus

  • Kielilaki 423/2003)

  • Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930)