Evl.fi Plus

Keskushallinto vastaa koko kirkolle yhteisistä asioista. Tehtävät vaihtelevat lainsäädännön valmistelusta koulutukseen ja viestintään, lapsi- ja nuorisotyöstä diakoniaan ja lähetystyöhön.