Hyppää sisältöön

Tro och vetenskap

Vi människor söker svar på frågor om livets mening. Därför uttrycks tron ofta symboliskt. Det är svårt att med vetenskapliga metoder beskriva frågor som den kristna tron söker svar på. Men vetenskapen och tron utesluter inte varandra.

Kyrkans bekännelse finns i historiska dokument, i Bibeln och i bekännelseskrifter från 1500-talet. De lyfter fram principer som visar hur skrifterna ska tolkas. Bekännelsen kan uppfattas olika, t.ex. individualetiskt, politiskt, historiskt eller analytiskt. Olika riktningar betonar olika tolkningar. I praktiken accepterar vår kyrka flera tolkningssätt.

Den teologiska vetenskapen forskar i de bibliska texternas uppkomst och innehåll och kristendomens växelverkan med ideologier och historiska fenomen. Forskningen ger kyrkan möjlighet att profilera sig i förhållande till religiösa, ideologiska och politiska strömningar.