Hyppää sisältöön

Nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen

 Vi tror på en enda Gud
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor och vår frälsning
steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfru Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen
i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den helige Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras
med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig,
universell/katolsk** och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop,
till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.
Amen.

 

Den här trosbekännelsen är ekumenisk och därför kan kyrkan eller samfundet/församlingen ersätta "Vi" i trosbekännelsen med "Jag", om de så önskar. Valet mellan "universell" och "katolsk" överlåter man också åt respektive kyrka och samfund/församling.