Dopet är grunden för det kristna livet

Dopet är en glädjens fest, då vi tackar Gud som gett oss livet. Då ett litet barn blir döpt gläds vi tillsammans över en ny människa som vi får lära känna. Dopet är också utgångspunkten för tron och grunden för de andra kyrkliga förrättningarna. Det är ett evigt förbund mellan Gud och människan.

Lutherska kyrkan har barndop, precis som andra stora kyrkosamfund i världen. Om någon inte är döpt som barn och vill bli döpt senare i livet är det naturligtvis också möjligt. Har någon blivit döpt i ett annat kristet samfund, döps inte personen om ifall denne blir medlem i den lutherska kyrkan.

 

Helig handling

I den lutherska kyrkan är dopet ett sakrament - en helig handling. Det betyder att Jesus själva har sagt att vi ska låta döpa oss. Du kan läsa om Jesu dopbefallning i Bibeln.

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt. 28:18–20)

I dopet blir man medlem både i sin hemorts församling och i hela den världsvida kyrkan.