Hyppää sisältöön

Personal

År 2015 hade fanns det 20338 församlingsanställda, deras medelålder är 49 år.

Kyrkan är en stor arbetsgivare

Det finns 400 församlingar i evangelisk-lutherska kyrkan (1.1.2017) med sammanlagt ca 20 000 anställda, allt från präster till gravgrävare. Församlingarna är självständiga, varje församling är en skild arbetsgivare. Till kyrkans anställda hör också de som jobbar i domkapitlen i de nio stiften.

I församlingarna finns det tiotals olika yrkesbenämningar. Utöver dem som direkt jobbar med människors tro och andlighet har kyrkan också till exempel sakkunniga inom förvaltning, kommunikation och fastighetsskötsel.

År 2015 jobbade 2 123 församlingspräster i kyrkan. Präster kan också jobba med specialuppgifter i kyrkan, inte bara med församlingsarbete, till exempel som sjukhuspräster och familjerådgivare.

Av församlingsprästerna var 54,5 procent män och 45,5 procent kvinnor år 2015. Könsfördelningen såg annorlunda ut bland sjukhusprästerna och familjerådgivarna där 70 procent var kvinnor. Av kyrkoherdarna, dvs. de som är chef för en församling, var 14 procent kvinnor. Av alla anställda i kyrkan var 70,6 procent kvinnor och 29,4 procent män.

Medelåldern bland de anställda i kyrkan är relativt hög. Om man ser till alla kategorier av anställda återfinns de flesta i åldersgrupperna 50-54- och 55-59-åringar.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland finns också utomlands

Kyrkans arbete bland utlandsfinländare sker på de populäraste turistorterna i sammanlagt 37 länder. Finländare som bor utomlands eller turistar kan få ta del av församlingens tjänster på sitt eget språk.

I andra länder bor omkring 1,6 miljoner personer med finländsk bakgrund. De finländska turisternas antal runt om i världen är årligen 3,3 miljoner. Kyrkan har 140 anställda utomlands som betjänar dem.