Församlingsval

Församlingsval hålls i november vart fjärde år, nästa gång i november 2018. Alla medlemmar i församlingen som är 16 år eller äldre har rätt att rösta.

Två val i kyrkliga samfälligheter

Om församlingen är självständig, alltså inte hör till en kyrklig samfällighet, ordnas ett enda val där man väljer medlemmar i kyrkofullmäktige. Om församlingen hör till en kyrklig samfällighet hålls två olika val. För det första väljer man medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige, som leder samfälligheten. För det andra väljer man medlemmar i församlingsrådet, som leder verksamheten i en församling som hör till en samfällighet.

I förra valet, som hölls 2014, var valdeltagandet 15,5 procent. Flitigast röstade man i finska Taivassalo församling, där cirka 44 procent av de röstberättigade använde sin röst. I valet utsågs 8 500 förtroendevalda i sammanlagt 412 församlingar. 

Beslutsfattande i kyrka och församlingar