Hyppää sisältöön

Församlingsval

Församlingsvalet hålls vart fjärde år, nästa gång i november 2026. Alla medlemmar i församlingen som är 16 år eller äldre får rösta.

Vem får rösta i församlingsvalet?

  • I församlingsvalet har alla medlemmar som fyllt 16 år rösträtt
  • Man behöver inte ha fått konfirmandundervisning eller vara konfirmerad för att rösta, medlemskap i församlingen räcker.

Ett eller två val

Om församlingen är självständig ordnas ett enda val där man väljer medlemmar i kyrkofullmäktige. 

Om det finns flera församlingar i samma kommun ingår de i en samfällighet. Samfälligheten sköter församlingarnas gemensamma ärenden. Om församlingen hör till en kyrklig samfällighet hålls två val samtidigt:

  • I det ena valet väljer man medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige leder samfälligheten.
  • I det andra valet väljer man medlemmar i församlingsrådet. Församlingsrådet leder verksamheten i en församling som hör till en samfällighet.

Fakta om valet 2022

  • Valdeltagandet var 12,7 procent.
  • I Borgå stift röstade 13,7 procent av de röstberättigade.
  • Taivalkoski församling i Uleåborgs stift och Kinnula församling i Lapplands stift hade det högsta valdeltagandet med 36 procent.
  • Drygt 14 300 kandidater var uppställda.
  • I 45 församlingar var det sämjoval.

Läs mer om Beslutsfattande i kyrka och församlingar.