Församlingsval

Församlingsval hålls i november vart fjärde år, nästa gång i november 2022. Alla medlemmar i församlingen som är 16 år eller äldre har rätt att rösta.

Två val i kyrkliga samfälligheter

Om församlingen är självständig, alltså inte hör till en kyrklig samfällighet, ordnas ett enda val där man väljer medlemmar i kyrkofullmäktige. Om församlingen hör till en kyrklig samfällighet hålls två olika val. För det första väljer man medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige, som leder samfälligheten. För det andra väljer man medlemmar i församlingsrådet, som leder verksamheten i en församling som hör till en samfällighet.

I förra valet, som hölls 2018, var valdeltagandet 14,4 procent. I Borgå stift röstade 16 procent av de röstberättigade. Kinnula församling i Lappo stift hade det högsta valdeltagandet med 48,1 procent. På andra plats kom Esse församling där 46,8 procent röstade.

I valet valdes 7 971 förtroendevalda i 384 församlingar. I Borgå stift valdes 932 förtroendevalda i 53 församlingar. Drygt 16 100 kandidater var uppställda. I 52 församlingar var det sämjoval. Av dessa var 19 församlingar i Borgå stift och av dem hade tre församlingar sämjoval endast i valet till gemensamma kyrkofullmäktige.

Beslutsfattande i kyrka och församlingar