Hyppää sisältöön

Arbete på svenska i finska församlingar

På den här sidan hittar du samlad information och användbart material för den som har svenska som modersmål, vill delta i svensk verksamhet eller arbetar med svenska församlingsmedlemmar bosatta utanför Borgå stift.

Här finns länkar till svenska kyrkliga organisationer och samarbetsparter som vi hoppas är till nytta för dig som söker svensk verksamhet men är bosatt i ett finskspråkigt stift.

Finska församlingar med svensk verksamhet

Björneborg

Kontaktperson: Jarkko Willman, jarkko.willman(at)evl.fi
Bl.a. gudstjänster, skriftskola, samtalsgrupp och De vackraste julsångerna.

HyvingeÖppna länk i ny flik

Ungdomar från Hyvinge kan delta i svensk skriftskola i Vanda enligt överenskommelse. De vackraste julsångerna arrangeras årligen i samarbete med Svenska skolan i Hyvinge samt julbön på julafton. Kyrkliga förrättningar erbjuds även på svenska.

Jyväskylä

Jyväskylä församling erbjuder förrättningar på svenska samt håller svenska gudstjänster ca 2 gånger per år. Man har också tillsammans med Svenska sällskapet i Jyväskylä ordnat familjeläger varje höst.

Präst för det svenskspråkiga arbetet är Kristiina Ridanpää, kristiina.ridanpaa (at) evl.fi

Kaskö

Kontakta kyrkoherde Pirjo Lyytinen, pirjomh.lyytinen (at) evl.fi

Kiiminki

Kontakta Lisa Fridman om du vill veta mer om det svenskspråkiga församlingsarbetet, kiiminki.seurakunta(at)evl.fi

Klövskog

Kontakta Riitta-Leena Sihvola, riitta-leena.sihvola(at)evl.fi

Kotka-Kymi samfällighet

Gudstjänst en gång i månaden (utom på sommaren). Studiecirkel, söndagskola, De vackraste julsångerna, utflykter och annat. Samarbetet med Kotka svenska samskola är viktigt och vi försöker varje år ordna skriftskola tillsammans med Pyttis församling.

Kontakta pastor Tuomi Larvi, tuomi.larvi(at)evl.fi

Kuopio

Kontakta Ilkka Pihlajamäki, ilkka.pihlajamaki(at)evl.fi

Lahtis

Kontakta Sonja Turunen, sonja.turunen (at)evl.fi

LojoÖppna länk i ny flik

Kontakta kaplan Tanja Louhivuori, tanja.louhivuori(at)evl.fi

PyttisÖppna länk i ny flik

Kontakta kyrkoherde Markku Suhonen, markku.suhonen(at)evl.fi

Mörskom

Strömfors

Kontakta kyrkoherde Antti Yli-Opas, e-mail: fornamn.efternamn (at)evl.fi

Träskända

Tusby

Kontakta pastor Satu Mäkinen

Uleåborg

Kontakta Satu Saarinen, satu.saarinen(at)evl.fi  

Vichtis

Kontakta Antti Hirsto, antti.hirsto(at)evl.fi

Resurser

Följande personer kan vid behov ställa upp som resurser vid gudstjänster och förrättningar:

  • Sixten Ekstrand, pastor, sixten.ekstrand (at)evl.fi tfn 040 356 5532
  • Camilla Norkko, pastor, camilla.norkko(at)edu.hel.fi tfn 050 593 0548 (kan också kontaktas för sommarskriftskola)
  • Maria Sten, pastor, maria.sten(at)evl.fi tfn 050 408 6030