Hyppää sisältöön

Hur kan jag påverka?

Du kan påverka församlingens verksamhet och beslut genom att delta i församlingsval och val av kyrkoherde.

Församlingsmedlemmarna kan komma med intitiativ till församlingens förtroendeorgan. Initiativet avges skriftligt till församlingens pastorsexpedition. Kyrkorådet behandlar initiativet. Om intitiativet gäller något som kyrkofullmäktige ska ta ställning till så bereder kyrkoråedet ärendet till kyrkofullmäktige.

Ett initiativ som gäller helhetskyrkan kan gå till kyrkomötet. Det kan gå till så att en församlingsmedlem kommer med ett intitiativ som går från kyrkorådet till stiftsfullmäktige och därifrån till kyrkomötet. 

Den som har fyllt 16 år kan rösta i församlingsvalet och den som är 18 kan ställa upp som kandidat. Församlingsval hålls vart fjärde år.

Du kan också påverka genom att delta i frivilligverksamheten. Fråga i din egen församling efter uppgifter för frivilliga.