Hyppää sisältöön

Utträde ur kyrkan

Om du vill träda ut ur kyrkan kan du sända ett fritt formulerat meddelande per post till den församling i vilken du är medlem eller till vilken magistratÖppna länk i ny flik som helst. Du kan också personligen anmäla att du önskar träda ut på pastorsexpeditionen. 

Utträdet träder i kraft genast då anmälan har nått församlingen eller magistraten. Då utträdet ur kyrkan har registrerats i befolkningsregistret så sänder magistraten en bekräftelse per post.