Hyppää sisältöön

Kyrkan påverkar i samhället

Kyrkan står på de svagas sida i samhället och försvarar människors lika värde. Var och en av oss är Guds avbild, ett liv är alltid värdefullt och vi ska slå vakt om det.

”Allt vad du vill att människorna ska göra för dig ska du göra för dem” är Jesu ord som biskoparna ofta hänvisat till det senaste åren.

En stor del av församlingarnas vardagliga arbete går ut på att ge själslig, andlig och materiell hjälp.

Kyrkan – dess ledare, sakkunniga, anställda och medlemmar – står för kristna värderingar och infallsvinklar i den offentliga debatten och det samhälleliga beslutsfattandet. Via sina medlemmar deltar kyrkan i samhällets olika sektorer.

Som organisation samarbetar kyrkan med organisationer och kommuner i samarbetsprojekt där man arbetar för och tillsammans med dem som har det svårt i samhället. Kyrkan har aktivt främjat till exempel papperslösa invandrares och asylsökandes välmående i Finland och på olika håll i världen.

Kyrkan är en gemenskap där du kan delta och konkret göra gott.