Hyppää sisältöön

Placeringar

Församlingarnas egendom består ofta av fastigheter och markområden. Församlingar äger också kyrkor, kapell och begravningsplatser.

Församlingarna äger bostäder, finansieringstillgångar och andelar i företag och stiftelser. Dessutom äger församlingarna 0,7 procent av Finlands skogsareal.

Kyrkans pensionsfond har förbundit sig till FN:s principer för ansvarsfulla placeringar, med ansvar för individer, miljö och samhälle. Kyrkans pensionsfond har egna anvisningar för ansvarsfull placering. Anvisningarna fungerar också som exempel för församlingar och andra investerare inom evangelisk-lutherska kyrkan.

Aktivt ägande gör också att vi har möjlighet att påverka verksamheten i rätt riktning.