Hyppää sisältöön
Människor går framför den rundade träbyggnaden.
Kampens kapell i Helsingfors centrum.

Kyrkoskatten är en medlemsavgift

Medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som är officiellt bosatta i Finland betalar kyrkoskatt. Skatten uppbärs i samband med stats- och kommunalbeskattningen. Hur stor skatten är beror på församlingarnas kyrkoskattesatsÖppna länk i ny flik. Den kan vara 1 - 2 procent.

Kyrkoskatten går till församlingen eller till den kyrkliga samfälligheten på din ort. (En kyrklig samfällighet består av församlingarna i en kommun.)

Kyrkan ersätter staten för kostnaderna för att uppbära kyrkoskatten. De kostnaderna var 14,3 miljoner 2017.

Hur mycket betalar jag i kyrkoskatt?

En medelinkomsttagare som är medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betalade 329 euro i kyrkoskatt 2017. Räknar man med alla kyrkans medlemmar är medeltalet för kyrkoskatten 226 euro/medlem.

Vad används skattemedlen till?

Församlingens verksamhet finansieras till ca 80 procent av skatteintäkter.

Av alla intäkter går 82 procent till verksamheten, tio procent går till underhåll av fastigheter, maskiner och motsvarande, fem procent till Kyrkans centralfond för Kyrkans gemensamma arbete, tre procent till beskattningskostnader och finansiella kostnader.

Verksamhetskostnadernas fördelning presenteras här enligt verksamhetsområdeÖppna länk i ny flik. I materialet från 2014 ingår alla församlingar inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Typiskt för företag och organisationer som erbjuder tjänster är att personalkostnaderna är de klart största. Av kostnaderna står direkta personalkostnaderna för över 60 procent, inköp av tjänster 20 procent, material och tillbehör dryga tio procent.