Hyppää sisältöön

Så här går dopet till

  1. Alla sjunger en psalm, visa eller sång
  2. Prästen håller en kort inledning och ber en bön
  3. Prästen eller föräldrarna kan berätta om namnet
  4. Korstecknet och bön
  5. Prästen och gärna någon förälder, fadder, mor- eller farföräldrar läser en bibelvers (exempelvis barnens evangelium Mark 10:16)
  6. Prästen håller ett tal
  7. Prästen ställer frågor till föräldrar och faddrar och barnet döps
  8. Trosbekännelsen
  9. Gemensam förbön, ofta läses Fader Vår
  10. Dopet kan avslutas med en psalm eller sång

Pappa med dopbarnet i famnen.