Varför dop?

För att vi önskar den lilla människan allt det goda i livet.


Har du tänkt på att det föds ett barn varje sekund? Ett nytt litet liv med framtiden framför sig. En liten skatt öppnar ögonen för första gången och blickar ut. Sårbar, men förväntansfull. Välkommen hem, säger vi. Kyrkan är gemenskap, trygghet och stöd när livet är som bäst, men också de dagar när solen går i moln.

När ett barn döps blir  barnet en del av något större. Det handlar om så mycket mer än bara ett namn. När dopvattnet träffar den lilla hjässan händer något mäktigt. Barnet blir en del av Guds gemenskap. I den sekunden är det bara barnet och Gud. Dopet betyder också att vi bjuder in till livets första fest.

Låt barnen komma till mig, säger Jesus.


Att döpa sitt barn behöver inte betyda en stor fest och mängder av stress veckorna före. Ett dop behöver inte heller innehålla en perfekt tårta, nya kläder och ett spikat program. Festen kan se ut precis som du vill. Huvudsaken är att det blir en stund som känns bra för alla. Mest är dopet en gåva och en känsla av att vi tillhör något större.

Varje dop, varje individ är unik.


Dopet är inte bara en tradition, det är ett löfte från Gud. Genom dopet står vi aldrig ensamma. Det är en trygghet som är självklar, men som som vi kanske först märker när vardagen är tuff. Dopet ger oss hopp om förlåtelse på jorden och ett liv hos Gud i himlen. Dopet är en helig kärlekshandling. Du vill ge ditt barn en ingång till Gud och en gemenskap i en församling.