Hyppää sisältöön

Kulturell hållbar fostran

Votivskepp

Foto: Mirva Sandén

Kulturmiljöfostran främjar kulturarvet och att uppskatta och värdera miljöns kulturella betydelse. Finlands grundlag betonar ansvaret för miljön och kulturarvet.

Enligt målen i lagen om småbarnspedagogik är syftet att bedriva mångsidig pedagogisk verksamhet som bygger på konst och kulturarv samt förmåga att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen.

Den centrala utgångspunkten för UNESCO - konventionen är att kulturarv ska bevaras för kommande generationer. Immateriellt kulturarv är levande och kan förändras eller variera beroende på boningsort också inom det egna landet. Immateriellt kulturarv är traditioner, seder och bruk, som har överförts mellan generationer. Det immateriella kulturarvet kan vara muntliga traditioner, sociala sedvänjor, kunskaper och färdigheter. Till exempel olika former av hantverk, ritualer, fester, musik och berättelser. Julfreden som förkunnas från Åbo och Valborgsfirande samt uppvaktning på hjältegravar är exempel på traditioner som lägger grunden för samhällets och folkets identitet.

Mera information om kulturarv finns på webbplatsen Immateriella kulturarv

Det finns ett material om kulturellt kulturarv i form av en kompass på Immateriella kulturarv webbplatsen, bekanta dig gärna med den och använd den! Här även direktadress till kompassen;   Kompassen