Hyppää sisältöön

Kontakt

Kyrkans arbetsmarknadsverks växel (09) 1802 442

Södra kajen 8, (PB 210), 00131 Helsingfors

kit@evl.fi

Kyrkans arbetsmarknadsverk fungerar som

  • den evangelisk-lutherska kyrkans intressebevakare i arbetsmarknadsfrågor,
  • församlingarnas centrala stöd- och samarbetsorganisation för arbetsgivarverksamheten
  • Kyrkostyrelsens expertenhet när det gäller arbets- och tjänstemannarätt, personalförvaltning och arbetslivsutveckling samt
  • som Kyrkostyrelsens arbetsmarknadsavdelning.

Vi centraliserar vår rådgivning och önskar därför att församlingen använder e-postadressen kit@evl.fi och telefonnumret 09-1802 442. En centraliserad rådgivning gör det möjligt att besvara frågor så fort som möjligt.

 

Tag kontakt

Arbetsmarknadsdirektör, ecklesiastikråd
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
Ledningens sekreterare
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Osaston sihteeri, Koulutusten järjestäminen, Kirteko verkostotapaamiset

Arbetsmarknadsombudsman
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Palkkaus, Vuosiloma, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset, Henkilöstötilastot ja raportit

Arbetsmarknadsombudsman
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Palkkaus, Vuosiloma, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset, Ylimmän johdon palkkaus, Työpaikkatori/Oikotie

Förhandlingschef
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Työsuojelu, Yhteistoiminta, yt, Kirteko-ohjelma, Ylimmän johdon palkkaus, Osaamisen kehittäminen, Ammatillinen koulutus, Henkilöstökoulutus, Työelämän ja tuloksellisuuden kehittäminen, Työhyvinvoinnin kehittäminen

Statistiksekreterare
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Henkilöstötilastot ja raportit, Työpaikkatori/Oikotie

Jurist
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Kirkkolaki (viranhaltijasäännökset), Työlainsäädäntö, Työsopimus, Työaika ja vuosiloma, Palkkaus, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset

Arbetsmarknadsombudsman
Södra kajen 8
00130 Helsingfors