Hyppää sisältöön

Jämställdhetsplanering

Arbetsgivare som regelbundet sysselsätter minst 30 anställda ska enligt lagen minst vartannat år utarbeta en jämställdhetsplan. På arbetsplatserna kan man lokalt avtala om att lönekartläggningen görs vart tredje år om planen till övriga delar uppdateras årligen. Arbetsmarknadens centralorganisationer har utarbetat en checklista för jämställdhetsplanering som stöd för arbetsplatserna.

Checklista för jämställdhetsplaneringÖppna länk i ny flik  (på finska)

Arbetsmarknadens centralorganisationer har som en del av likalönsprogrammet på trepartsbasis genomfört en enkät om hur väl jämställdhetsplaner och lönekartläggningar fungerar på arbetsplatserna. Målet med utredningen var att få information om utarbetandet av jämställdhetsplaner och genomförandet av lönekartläggningar och om hur dessa lyckats befrämja jämställdheten på arbetsplatserna, i synnerhet med beaktande av de preciseringar i jämställdhetslagen som började gälla vid ingången av 2015.

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Jämställdhetsplaner ska effektivare främja jämställdhet på arbetsplatserna